ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И САДРЖИНИ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНЕ СОРТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ОВАЈ ЗАХТЕВ, КАО И КОЛИЧИНИ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА УЗОРАКА РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА СОРТЕ

(Службени гласник РС, број 82/2009 од 06. октобра 2009. и 20/16 од 03. марта 2016. године)