Ажурирани регистри

У одељку сајта Управе за заштиту биља Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност – Регистри можете видети ажуриране регистре:

– Регистар захтева за додељивање права оплемењивачa;
– Регистар заштићених биљних сорти и
– Регистар пренесених права оплемењивача.