ЗАШТИТА БИЉНИХ СОРТИ

Регистар пренесених права оплемењивача  (ажурирано на дан 11.05.2022.)

Регистар уговора о лиценци

Регистар захтева за додељивање права оплемењивачa (ажурирано на дан 24.06.2022.)

Регистар заштићених биљних сорти (ажурирано на дан 24.06.2022.)