ЗАШТИТА БИЉНИХ СОРТИ

Регистар пренесених права оплемењивача  (ажурирано на дан 20.02.2024.)

Регистар уговора о лиценци

Регистар захтева за права оплемењивача (ажурирано на дан 12.02.2024.)

Регистар заштићених биљних сорти (ажурирано на дан 20.02.2024.)