Jавна набавка службених одела за потребе фотосанитарне инспекције

НАБАВКA СЛУЖБЕНИХ ОДЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, број 404-02-236/2014-11, 12.11.2014. године