КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛАБОРАТОРИЈА за лабораторијска испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње

На основу чл. 20., а у вези члана 12. и 55. став 2. тачка 4. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС“ бр. 41/09 и 17/2019) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ расписује КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛАБОРАТОРИЈА за лабораторијска испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње.

Конкурс се расписује за лабораторијска испитивања безбедности и квалитета хране и хране за животиње и пића (вина, алкохолна и безалкохолна пића) из оквира надлежности фитосанитарне и пољопривредне инспекције, у складу са посебним прописима, на период од пет година.

Документа

Конкурс за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње Преузимање
Конкурс за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње (Word) Преузимање
Прилог 1 Преузимање
Образац 1 и 4 Преузимање
Образац 2 и 3 Преузимање
Одлука Преузимање