КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ

На основу члана 18, а у вези члана 17. Закона здрављу биља („Службени гласник РС“ број 41/09 и 17/19); чланa 13. Закона о семену („Службени гласник РС“, бр.45/05 и 30/10), члана 13. Закона о садном материјалу, воћака винове лозе и хмеља („Службени гласник РС“, бр.18/05), чланa 16. Закона о семену и садном материјалу („Службени гласник РС“, бр. 54/93, 67/93, 35/94 – испр. 135/04 – др.закон 18/2005, 45/05 – др. Закони 101/05), а све у складу са чланом 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10), Министарствo пољопривреде,  шумарства и водопривреде расписује Конкурс за обављање поверених послова и послова од јавног интереса у фитосанитарној области, односно  послова контроле производње семена и садног материјала воћака винове лозе и хмеља и садног материјала ружа, као и послова од јавног интереса у области здравља биља, на период од пет година.

Конкурс је објављен у “Службеном гласнику РС” број 16/2024 од 01. марта 2024. године.

КОНКУРС ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ