Konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa – primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja

Na osnovu člana 16. stav 2., člana 17. stav 1. tačka 9. Zakona o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS” broj 41/09 i 17/19), člana 28. tačka 2) i člana 65. stav 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS” broj 41/09 i 17/19) i rešenja Ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj 119-01-4/16-2020-09 od 28.10.2020. godine, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-2854/2021 od 1. aprila 2021. godine MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA raspisuje KONKURS za ustupanje poslova od javnog interesa – primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja

Dokumenta

Konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa primenjena i druga istraživanja Preuzimanje
Konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa primenjena i druga istraživanja Preuzimanje