Конкурс за уступање пословa од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља

На основу члана 16. став 2., члана 17. став 1. тачка 9. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС” број 41/09 и 17/19), члана 28. тачка 2) и члана 65. став 1. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС” број 41/09 и 17/19) и решења Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 119-01-4/16-2020-09 од 28.10.2020. године, у складу са Закључком Владе 05 Број: 401-2854/2021 од 1. априла 2021. године МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА расписује КОНКУРС за уступање пословa од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља

Документа

Конкурс за уступање пословa од јавног интереса примењена и друга истраживања Преузимање
Конкурс за уступање пословa од јавног интереса примењена и друга истраживања Преузимање