Систематизација радних места у Управи за заштиту биља

Структура запослених и ангажованих лица у Управи за заштиту биља

Завршни рачун 2022. година