Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци услуге мобилне телефоније, на основу оквирног споразума потписаног од стране Управе…

Јавне набавке

НАБАВКА ОБУЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДЕЉЕЊА ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке обуће за потребе Одељења граничне фитосанитарне инспекције Управе…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, број 404-02-344/4/2019-11, 14.08.2019. годинe Позив за подношење понудаПреузимање Конкурсна…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊA ВОЗИЛА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА – ПАРТИЈА 1

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци услугa обавезног осигурањa возила од аутоодговорности за штете причињене трећим лицима…

ЗАБРАНА УВОЗА ДВЕ ПОШИЉКЕ ПОРЕКЛОМ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Управа за заштиту биља

ЗАБРАНА УВОЗА ДВЕ ПОШИЉКЕ ПОРЕКЛОМ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Гранична фитосанитарна инспекција за контролу пошиљака хране на местима царињења Републике Србије, забранила је увоз и стављање у промет две…

Управа за заштиту биља

НАБАВКA ТОНЕРА ЗА HP УРЕЂАЈЕ – ПАРТИЈА 3

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци рачунарског материјала – тонера за Партију 3 - Оригинал тонери за…

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДА

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци услуге чишћења зграда, на основу оквирног споразума потписаног од стране Управе…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ НАБАВЦИ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И У ИНОСТРАНСТВУ

Јавна набавка услуга посредовања при набавци путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству, број…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, број 404-02-344/2019-11, 05.07.2019. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПреузимање КОНКУРСНА…

Јавне набавке

JАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЂЕЊА

Јавна набавка услуга превођења број 404-02-277/2019-11, 24.05.2019. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПреузимање КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАПреузимање Одлука о додели уговораПреузимање Обавештење о…