Конкурс за уступање пословa од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља

На основу члана 16. став 2, члана 17. став 1. тачка 9. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС” број 41/09 и 17/19) и члана 65. став 1. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 41/09 и 17/19) и решења Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 119-01-4/16/2022-09 од 4. новембра.2022. године, у складу са Закључком Владе 05 Број: 401-2519/2023 од 23. марта 2023. године

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

р а с п и с у ј е

КОНКУРС
за уступање пословa од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља

Конкурс се расписује за уступање послове од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља на период од 24 месецa, и то за следеће аспекте:
1) Последице неспровођења адекватних мера заштите здравља биља у условима стреса – на располагању 4.000.000,00 динара, при чему се пријава може односити за следеће теме:
1.1. Alternaria микотоксини и
1.2. Тропански алкалоиди;
2) Прикупљање података о средставима за заштиту биља ради анализе, праћења и ефикасног надзора над применом средстава за заштиту биља – на располагању 6.000.000,00 динара, при чему се пријава односи на следећу тему:
2.1. Резистентност корова на хербициде.

Документа

Конкурс за уступање пословa од јавног интереса - примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља Преузимање
Конкурс за уступање пословa од јавног интереса - примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља Преузимање