Na osnovu jednoglasno usvojenog mišljenja Stalnog Komiteta za Zdravlje Bilja (Standing Committee on Plant Health SCPH) od 26. marta 2012. godine Evropska Komisija donela je Odluku kojom se Srbija priznaje kao zemlja slobodna od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al., čime su se stvorili uslovi za izvoz merkantilnog krompira u zemlje Evropske Unije.

Na osnovu dostavljenih Izveštaja Republike Srbije Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za zaštitu bilja o rezultatima monitoringa i sprovedenim merama u krompiru u Srbiji u periodu 2009., 2010., 2011. godina, mišljenja Stalnog Komiteta za zdravlje bilja (SCPH), kao i Izveštaja FVO Misije (Food and Veterinary Office) o proceni Fitosanitarnog sistema Republike Srbije u sektoru krompira, Evropska Komisija donela je Odluku kojom se Srbija priznaje za zemlju u kojoj je fitosanitarnim nadzorom potvrđeno odsustvo štetnog organizma Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al.

Direktivom 2000/29/EC (Aneks III deo A tačka 12.) zabranjeno je unošenje odnosno uvoz merkantilnog krompira na teritoriju EU poreklom iz trećih zemalja, izuzev zemalja koje su priznate kao slobodne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Ovakvom Odlukom EK koja predstavlja automatsku derogaciju, Republika Srbija je dobila mogućnost izvoza merkantilnog krompira na tržište EU u skladu sa fitosanitarnim zahtevima Direktive 2000/29/EC (Aneks IV), uz obavezu daljeg nadzora i dostavljanja godišnjih izveštaja o nadzoru u krompiru i preduzetim merama.

MPTŠV – Uprava za zaštitu bilja će nakon zakazanih tehničkih konsultacija sa predstavnicima EK pozvati sve zainteresovane strane, proizvođače, prerađivače i skladištare kako bi ih upoznala sa izvoznom procedurom koja će na najbolji mogući način garantovati fitosanitarne zahteve zemalja članica i sledljivost podataka.

Uprava za zaštitu bilja kao nadležni organ očekuje i dalje punu saradnju proizvođača, prerađivača i skladištara krompira i svih nadležnih struktura u Srbiji koji su i do sada dali puno učešće u postizanju ovog dugogodišnjeg zajedničkog cilja.

 

Direktor Uprave za zaštitu bilja

s.r. Prof. dr Jan Boćanski

Prilog: Commission Implementing Decision of 24 April 2012 recognising Serbia as being free from Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. (2012/219/EU).