Fitoregistar

Uputstvo i obrazac zahteva za upis u FITOREGISTAR

Informativnu brošuru o tome ko sve mora da se upiše u Fitoregistar možete naći OVDE.


Obrazac zahteva DMP
Obrazac zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova tretiranja odnosno označavanja drvenog materijala za pakovanje

Uz zahtev, šalje se:

čitko popunjen Upitnik o tehničkoj opremljenosti,
kopija rešenja iz Agencije za privredne registre,
kopija overene radne knjižice ili ugovora o radu i prijave i odjave osiguranja, zaposlenog lica odgovornog za poslove toplotnog tretiranja i označavanja,
kopija diplome zaposlenog lica odgovornog za poslove toplotnog tretiranja i označavanja,
potvrde o etaloniranju, odnosno o tehničkoj ispravnosti uređaja za merenje temperature,
dokaz o uplati Republičke administrativne takse na račun 840-742221843-57, u iznosu od:

– 380,00 dinara za podneti zahtev
– 1.910,00 dinara za rešenje

Kod uplate republičke administrativne takse, u polju poziv na broj se upisuje šifra opštine. Spisak šifara opština možete pogledati OVDE.

Upitnik o DMP

Zahtev za DMP