Najnovije vesti

KONKURS ZA IZBOR LABORATORIJA za laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje
Javne nabavke

KONKURS ZA IZBOR LABORATORIJA za laboratorijska ispitivanja u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje

Na osnovu čl. 20., a u vezi člana 12. i 55. stav 2. tačka 4. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni…

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja
Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja

U odeljku Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja - Liste možete videti ažurirane liste od 26. jula 2022. godine.

NABAVKA KLIMA UREĐAJA
Javne nabavke

NABAVKA KLIMA UREĐAJA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke 1 klima uređaja za potrebe Odeljenja granične fitosanitarne…

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I POPRAVKE KLIMA UREĐAJA
Javne nabavke

NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I POPRAVKE KLIMA UREĐAJA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke usluga servisiranja i popravke klima uređaja, u skladu…

Javne nabavke

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke usluga registracije službenih automobila, u skladu sa članom…

Javne nabavke

NABAVKA USLUGA IZRADE AKTA O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH SISTEMA OD POSEBNOG ZNAČAJA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke usluga izrade Akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od…

NABAVKA USLUGA MEDIJSKE PROMOCIJE UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA
Javne nabavke

NABAVKA USLUGA MEDIJSKE PROMOCIJE UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke usluga medijske promocije Uprave za zaštitu bilja, u…

Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja
Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja

Na osnovu čl. 14. a u vezi čl. 12.-13. Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik…