Управа за заштиту биља

REGULATION (EC) No 1107/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

REGULATIONS NOVA Regulativa PPP 1107 2009.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides

(Text with EEA relevance) REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILПреузимање

Управа за заштиту биља

DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides

(Text with EEA relevance) Sustainable use of pesticides 2009 128.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

(Text with EEA relevance)(OJ L 157, 9.6.2006, p. 24) DIRECTIVE 2006/42/ECПреузимање

Управа за заштиту биља

DIRECTIVE 2009/127/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application

(Text with EEA relevance) Uredjaji za primenu 2009 127.pdfПреузимање

Управа за заштиту биља

ПРАВИЛНИК О ПРОМЕТУ, УВОЗУ И УЗОРКОВАЊУ ПЕСТИЦИДА

  Одредбе које важе (Напомена: Текст Правилника не садржи Обрасце захтева за увоз, јер се обрасци за подношење захтева налазе…

Управа за заштиту биља

Опис послова – Средства за исхрану биља

Одељење за средства за заштиту и исхрану биља обавља послове који се односе на: регистрацију и издавање дозвола за стављање…

Управа за заштиту биља

Опис послова – Заштита биљних сорти

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност обавља послове који се односе на: заштиту права оплемењивача биљних сорти и…

Конкурси

Опис послова – Здравље биља и биљни карантин

Одeљење за здравље биља и биљни карантин обавља послове који се односе на: припрему дугорочне стратегије заштите здравља биља, програма…

Управа за заштиту биља

Опис послова – Заштита биљних сорти

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност обавља послове који се односе на: заштиту права оплемењивача биљних сорти и…