Konkurs za izbor službenih laboratorija
Konkursi

Konkurs za izbor službenih laboratorija

Konkurs za izbor službenih laboratorija za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za zaštitu bilja.

Ažurirani registri
Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Ažurirani registri

U odeljku sajta Uprave za zaštitu bilja Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost – Registri možete videti ažurirane…

Plan javnih nabavki za 2024. godinu
Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je usvojila Plan javnih nabavki za 2024. godinu.

Konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa - primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja
Konkursi

Konkurs za ustupanje poslova od javnog interesa – primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja

Konkurs se raspisuje za ustupanje poslove od javnog interesa - primenjena i druga istraživanja (projekte) u oblasti zaštite bilja na period od 24 meseca.

Ažurirani registri
Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Ažurirani registri

U odeljku sajta Uprave za zaštitu bilja Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost – Registri možete videti ažurirane registre:

Uputstvo za dodeljivanje prava oplemenjivača
Grupa za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost

Uputstvo za dodeljivanje prava oplemenjivača

Uputstvo za dodeljivanje prava oplemenjivača promenjeno je 06. jula 2023. godine.

Ažurirani registri
Obaveštenja

Ažurirani registri

Ažurirani registri zahteva za dodeljivanje prava oplemenjivača i zaštićenih biljnih sorti.

PROGRAM MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2023. GODINU
Obaveštenja

PROGRAM MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2023. GODINU

Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način sprovođenja mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog Pravilnika.

Lista odobrenih supstanci
Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja

Lista odobrenih supstanci

Listu odobrenih supstanci (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, 24/23 od 29. marta 2023. godine)

NABAVKA AUTO GUMA KAO I PRATEĆIH USLUGA VULKANIZIRANJA, KRPLJENJA I BALANSIRANJA AUTO GUMA
Javne nabavke

NABAVKA AUTO GUMA KAO I PRATEĆIH USLUGA VULKANIZIRANJA, KRPLJENJA I BALANSIRANJA AUTO GUMA

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi postupak nabavke nabavka auto guma kao i pratećih usluga vulkaniziranja,…