КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛАБОРАТОРИЈА за лабораторијска испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње
Јавне набавке

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛАБОРАТОРИЈА за лабораторијска испитивања у области безбедности и квалитета хране и хране за животиње

На основу чл. 20., а у вези члана 12. и 55. став 2. тачка 4. Закона о безбедности хране („Службени…

НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА
Јавне набавке

НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке 1 клима уређаја за потребе Одељења граничне фитосанитарне…

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ КЛИМА УРЕЂАЈА
Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ КЛИМА УРЕЂАЈА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга сервисирања и поправке клима уређаја, у складу…

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга регистрације службених аутомобила, у складу са чланом…

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ АКТА О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга израде Акта о безбедности информационо-комуникационих система од…

НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКЕ ПРОМОЦИЈЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА МЕДИЈСКЕ ПРОМОЦИЈЕ УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга медијске промоције Управе за заштиту биља, у…

Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља
Конкурси

Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља

На основу чл. 14. а у вези чл. 12.-13. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник…

НАБАВКА АНТИВИРУСНОГ СОФТВЕРА
Јавне набавке

НАБАВКА АНТИВИРУСНОГ СОФТВЕРА

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке антивирусног софтвера за  потребе Управе за заштиту биља,…

Јавне набавке

НАБАВКА ТЕСТ ТРАКА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА ЗА ПОТРЕБЕ ОДЕЉЕЊА ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке тест трака за испитивање генетски модификованих организама за …

План јавних набавки за 2022. годину
Јавне набавке

План јавних набавки за 2022. годину

У складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) Управа за заштиту биља Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2022. годину је усвојила План јавних набавки за 2022. годину.