Uprava za zaštitu bilja

objavljenu “Službenom glasniku RS”, broj 5/10PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKASREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJAKA I SADRŽINI TOG REGISTRA

(Pravilnik objavljenu "Službenom glasniku RS", broj 5/10) objavljenu "Službenom glasniku RS", broj 5/10Preuzimanje

Uprava za zaštitu bilja

P R A V I L N I K O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U OBLASTI ZAŠTITE BILJA I BILJNIH PROIZVODA

  (Objavljen u “Sl. listu SRJ“, br. 12/99) Odredbe koje važe Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i…

Uprava za zaštitu bilja

COUNCIL DIRECTIVE of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market

(91/414/EEC) Direktiva 91 414.pdfPreuzimanje

Uprava za zaštitu bilja

REGULATION (EC) No 1107/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

REGULATIONS NOVA Regulativa PPP 1107 2009.pdfPreuzimanje

Uprava za zaštitu bilja

REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides

(Text with EEA relevance) REGULATION (EC) No 1185/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILPreuzimanje

Uprava za zaštitu bilja

DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides

(Text with EEA relevance) Sustainable use of pesticides 2009 128.pdfPreuzimanje

Uprava za zaštitu bilja

DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

(Text with EEA relevance)(OJ L 157, 9.6.2006, p. 24) DIRECTIVE 2006/42/ECPreuzimanje

Uprava za zaštitu bilja

DIRECTIVE 2009/127/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 amending Directive 2006/42/EC with regard to machinery for pesticide application

(Text with EEA relevance) Uredjaji za primenu 2009 127.pdfPreuzimanje

Uprava za zaštitu bilja

PRAVILNIK O PROMETU, UVOZU I UZORKOVANJU PESTICIDA

  Odredbe koje važe (Napomena: Tekst Pravilnika ne sadrži Obrasce zahteva za uvoz, jer se obrasci za podnošenje zahteva nalaze…

Uprava za zaštitu bilja

Opis poslova – Sredstva za ishranu bilja

Odeljenje za sredstva za zaštitu i ishranu bilja obavlja poslove koji se odnose na: registraciju i izdavanje dozvola za stavljanje…