Контролне листе фитосанитарне инспекције Штампа

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Фитосанитарне инспекције Управе за заштиту биља.

pdfКонтрола промета Средстава за исхрану биља и опл. земљишта на мало

pdfКонтрола промета Средстава за исхрану биља и опл. земљишта на велико

pdfКонтролна листа - Садни материјал - Промет

pdfКонтролна листа - Садни материјал - Преглед код произвођача

pdfКонтролна листа - Семе - Промет

pdfКонтролна листа - Семе - Дорада

pdfКонтролна листа - Промет средстава за заштиту биља на мало

pdfКонтролна листа - Промет средстава за заштиту биља на велико

docКонтролни лист - Дуван - Физичко лице

docКонтролни лист - Дуван - Правно лице