Некатегорисано

Гранични прелази

Гранична фитосанитарна инспекцијаАдреса: Омладинских бригада 1, Нови БеоградТel:+381 11 2120 462Fax:+ 381 11 2120 462Начелник граничне фитосанитарне инспекције Драгољуб Брајовић…

Некатегорисано

Опис послова – Гранична фитосанитарна инспекција

Одељење Граничне фитосанитарне инспекције врши контролу у промету преко државне границе и то пошиљака биља, биљних производа и прописаних објеката,…

Некатегорисано

НАРЕДБА ВИРОИД КРОМПИРА

Наредба о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вироида вретенавости кртола кромпира (више…)

Некатегорисано

ПРАВИЛНИК Gibberella circinata

Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма гљиве Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, (више…)

Некатегорисано

ПРАВИЛНИК Rhynchophorus ferrugineus

Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), (више…)

Некатегорисано

ПРАВИЛНИК Dryococmus kuriphilus

Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма кестенове осе Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, (више…)

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде је објавила позив за подношење понуда за јавну набавку рачунарске и…

Некатегорисано

ОДЛУКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА ИСПИТИВАЊА СОРТИ И ГОДИШЊИМ ТРОШКОВИМА ОДРЖАВАЊА ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ

Објављено у " Службеном гласнику РС", број 98/13 од 8. новембра 2013. године  Odluka o visini troškova ispitivanja sorti i…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Јавна набавка мале вредности за набавку услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, број 404-02-301/2013-11, за потребе Управе…

Некатегорисано

Листа регистрованих средстава за органску производњу

ЛИСТА РЕГИСТРОВАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА И ОПЛЕМЕЊИВАЧА ЗЕМЉИШТА И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈИ СЕ МОГУ КОРИСТИТИ У ОРГАНСКОЈ…