Некатегорисано

Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља

Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља на дан 18.12.2017. године. Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биљаПреузимање

Јавне набавке

ЦЈН 13/2017- НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА

Управа за заштиту биља је закључила уговорe о набавци рачунарске опреме и штампача за следеће партије: - Партију 1 на…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ УСЛУГА МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ И DATA-BASE СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Jавна набавка услуга месечног одржавања апликативног и data-base система за контролу у оквиру Одељења граничне фитосанитарне инспекције, број  404-02-122/2017-11, 29.11.2017.…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ АУТО ГУМА И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА

Jавна набавка ауто гума као и пратећих услуга вулканизирања, крпљења и балансирања ауто гума, број 404-02-119/2017-11, 28.11.2017. године ПОЗИВ ЗА…

Јавне набавке

ЦЈН 4/2017 – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци канцеларијског материјала за Партију 8  - CD, USB меморије, тастатуре и…

Некатегорисано

ПЕТ ГОДИНА ЧЛАНСТВА СРБИЈЕ У UPOV-у

Представници Управе за заштиту биља - Групе за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност Јован Вујовић и Гордана Лончар су…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ КОЈА ПРАТИ ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТ И ФИТОСАНИТАРНИ СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ

Jавна набавка услуге штампања спецификације која прати фитосанитарни сертификат и фитосанитарни сертификат за реекспорт, број  404-02-103/2017-11, 06.11.2017. године ПОЗИВ ЗА…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА АГРОМЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА

Jавна набавка агрометеоролошких станица број 404-02-76/2017-11, 25.10.2017. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПреузимање КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАПреузимање Појашњење и измена конкурсне документације 1…

Некатегорисано

План рада Одељења граничне фитосанитарне инспекције

План рада граничне фитосанитарне инспекције урађен је по значају и календару активности, који су сагледани из области надзора Управе за…

Некатегорисано

План рада Одељења фитосанитарне инспекције

План рада фитосанитарне инспекције урађен је по значају и календару активности, који су сагледани из области надзора Управе за заштиту…