Nekategorisano

Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja

Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja na dan 18.12.2017. godine. Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu biljaPreuzimanje

Javne nabavke

CJN 13/2017- NABAVKA RAČUNARSKE OPREME I ŠTAMPAČA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovore o nabavci računarske opreme i štampača za sledeće partije: - Partiju 1 na…

Javne nabavke

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU USLUGA MESEČNOG ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG I DATA-BASE SISTEMA ZA KONTROLU U OKVIRU ODELJENJA GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Javna nabavka usluga mesečnog održavanja aplikativnog i data-base sistema za kontrolu u okviru Odeljenja granične fitosanitarne inspekcije, broj  404-02-122/2017-11, 29.11.2017.…

Javne nabavke

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU AUTO GUMA I PRATEĆIH USLUGA

Javna nabavka auto guma kao i pratećih usluga vulkaniziranja, krpljenja i balansiranja auto guma, broj 404-02-119/2017-11, 28.11.2017. godine POZIV ZA…

Javne nabavke

CJN 4/2017 – NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za Partiju 8  - CD, USB memorije, tastature i…

Nekategorisano

PET GODINA ČLANSTVA SRBIJE U UPOV-u

Predstavnici Uprave za zaštitu bilja - Grupe za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost Jovan Vujović i Gordana Lončar su…

Javne nabavke

JAVNA NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA SPECIFIKACIJE KOJA PRATI FITOSANITARNI SERTIFIKAT I FITOSANITARNI SERTIFIKAT ZA REEKSPORT

Javna nabavka usluge štampanja specifikacije koja prati fitosanitarni sertifikat i fitosanitarni sertifikat za reeksport, broj  404-02-103/2017-11, 06.11.2017. godine POZIV ZA…

Javne nabavke

JAVNA NABAVKA AGROMETEOROLOŠKIH STANICA

Javna nabavka agrometeoroloških stanica broj 404-02-76/2017-11, 25.10.2017. godine POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDAPreuzimanje KONKURSNA DOKUMENTACIJAPreuzimanje Pojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije 1…

Nekategorisano

Plan rada Odeljenja granične fitosanitarne inspekcije

Plan rada granične fitosanitarne inspekcije urađen je po značaju i kalendaru aktivnosti, koji su sagledani iz oblasti nadzora Uprave za…

Nekategorisano

Plan rada Odeljenja fitosanitarne inspekcije

Plan rada fitosanitarne inspekcije urađen je po značaju i kalendaru aktivnosti, koji su sagledani iz oblasti nadzora Uprave za zaštitu…