Конкурси

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је расписало Конкурс за обављање поверених и послова од јавног интереса у фитосанитарној области, на…

Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА IT ОПРЕМУ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке услуга сервисирања и поправке  рачунарске и биротехничке опреме…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА АУТО ГУМА И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА

Jавна набавка ауто гума као и пратећих услуга вулканизирања, крпљења и балансирања ауто гума, број 404-02-446/2018-11, 07.12.2018. године ПОЗИВ ЗА…

Јавне набавке

ЦЈН 9/2018- НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ХАРДВЕР (ЧИЈА ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НЕ ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД 500.000,00 ДИНАРА)

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци рачунарске опреме - хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКE ОПРЕМЕ

Јавна набавка рачунарскe опреме број 404-02-431/2018-11, 19.11.2018. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПреузимање КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАПреузимање Појашњење конкурсне документације, 21.11.2018. годинеПреузимање Одлука о…

Јавне набавке

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА УЗОРКОВАЊЕ

Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке папирних врећа за паковање узорака, рукавица за једнократну…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ НАБАВЦИ ПУТНИХ КАРАТА И ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И У ИНОСТРАНСТВУ

Јавна набавка услуга посредовања при набавци путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству, број…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ И DATA-BASE СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Jавна набавка мале вредности за набавку услуга месечног одржавања апликативног и data-base система за контролу у оквиру Одељења граничне фитосанитарне…

Јавне набавке

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

Управа за заштиту биља је закључила уговор о набавци канцеларијског намештаја за Партију 2- Канцеларијски намештај са испоруком у местима…

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ И DATA-BASE СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Jавна набавка мале вредности за набавку услуга месечног одржавања апликативног и data-base система за контролу у оквиру Одељења граничне фитосанитарне…