Обавештења

Потписани Протоколи са НР Кином

Protokol suva šljiva NR Kina Protokol sveža borovnica NR Kina Protokol sveža jabuka NR Kina Линк ка Министарству унутрашње и…

Конкурси

ОДЛУКА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ

Одлука о усвајању извештаја о раду Комисије за спровођење конкурса за обављање поверених и послова од јавног интереса у фитосанитарној…

Конкурси

Jавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова

У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 001690271 2024 од 17. маја 2024.…

Конкурси

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОБУКЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ КОРИСНИКА

На основу члана 3. Правилникa о програму, начину спровођења обуке и начину провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника и…

Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа

У складу са Одлуком Владе Републке Србије објављене у „Службеном гласнику РС”, број 18 од 8. марта 2024. године, почев…

Конкурси

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ И ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ

На основу члана 18, а у вези члана 17. Закона здрављу биља („Службени гласник РС“ број 41/09 и 17/19); чланa…

Конкурси

Конкурс за избор службених лабораторија

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује Конкурс за избор службених лабораторија за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова…

Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Ажурирани регистри

У одељку сајта Управе за заштиту биља Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност – Регистри можете видети ажуриране…

Јавне набавке

План јавних набавки за 2024. годину

На основу члана 30 Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), у складу са…