Јавне набавке

Jавна набавка рачунарске опреме, опреме за копирање, штампање и скенирање

ЈАВНА НАБАВКA РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ОПРЕМЕ ЗА КОПИРАЊЕ, ШТАМПАЊЕ И СКЕНИРАЊЕ, број 404-02-239/2014-11, 17.11.2014. године POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDEПреузимање KONKURSNA DOKUMENTACIJAПреузимање…

Јавне набавке

Jавна набавка службених одела за потребе фотосанитарне инспекције

НАБАВКA СЛУЖБЕНИХ ОДЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, број 404-02-236/2014-11, 12.11.2014. године KONKURSNA DOKUMENTACIJAПреузимање POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDEПреузимање pitanja i odgovori…

Јавне набавке

Jавна набавка услуга закупа пословног простора

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, број 404-02-200/2014-11, 21.10.2014. године Obaveštenje o pokretanju postupkaПреузимање KONKURSNA DOKUMENTACIJAПреузимање odluka o…

Некатегорисано

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРОТИВ КОНТАМИНАЦИЈЕ КУКУРУЗА МИКОТОКСИНИМА

Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС формирало је Комисију за оцену стања усева кукуруза и праћење садржаја микотоксина у…

Јавне набавке

Jавна набавка ауто гума као и пратећих услуга вулканизирања, крпљења и балансирања ауто гума

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ АУТО ГУМА И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА, број 404-02-188/2014-11, 22.09.2014. године POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDAПреузимање KONKURSNA…

Јавне набавке

Jавна набавка услуга штампања фитосертификата, фитосертификата за реекспорт и легитимација за фитосанитарне инспекторе

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ УСЛУГА ШТАМПАЊА ФИТОСЕРТИФИКАТА, ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ И ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКТОРЕ, број 404-02-5/2014-11, 29.08.2014.…

Јавне набавке

Опис послова – Правни, општи и финансијски послови

Одсек за правне, опште и финансијске послове обавља послове који се односе на:  израду нацрта закона и других прописа и…

Јавне набавке

Jавна набавка материјала за узорковање 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА УЗОРКОВАЊЕ, број 404-02-147/1/2014-11, 27.08.2014. године POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDAПреузимање KONKURSNA DOKUMENTACIJAПреузимање obaveštenje…

Некатегорисано

МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ БРОЈНОСТИ ГЛОДАРА

Бројност пољских глодара се на пољопривредним површинама Баната, Срема и Бачке, услед повољних временских услова (благе јесени и зиме без…

Јавне набавке

Jавна набавка тест трака за испитивање генетски модификованих организама

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ ТЕСТ ТРАКА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА, број 404-02-139/1/2014-11, 18.08.2014. године POZIV ZA PODNOŠENJE…