Javne nabavke

Javna nabavka računarske opreme, opreme za kopiranje, štampanje i skeniranje

JAVNA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME, OPREME ZA KOPIRANJE, ŠTAMPANJE I SKENIRANJE, broj 404-02-239/2014-11, 17.11.2014. godine POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDEPreuzimanje KONKURSNA DOKUMENTACIJAPreuzimanje…

Javne nabavke

Javna nabavka službenih odela za potrebe fotosanitarne inspekcije

NABAVKA SLUŽBENIH ODELA ZA POTREBE FITOSANITARNE INSPEKCIJE, broj 404-02-236/2014-11, 12.11.2014. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJAPreuzimanje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDEPreuzimanje pitanja i odgovori…

Javne nabavke

Javna nabavka usluga zakupa poslovnog prostora

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, broj 404-02-200/2014-11, 21.10.2014. godine Obaveštenje o pokretanju postupkaPreuzimanje KONKURSNA DOKUMENTACIJAPreuzimanje odluka o…

Nekategorisano

PREVENTIVNE MERE PROTIV KONTAMINACIJE KUKURUZA MIKOTOKSINIMA

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine RS formiralo je Komisiju za ocenu stanja useva kukuruza i praćenje sadržaja mikotoksina u…

Javne nabavke

Javna nabavka auto guma kao i pratećih usluga vulkaniziranja, krpljenja i balansiranja auto guma

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU AUTO GUMA I PRATEĆIH USLUGA, broj 404-02-188/2014-11, 22.09.2014. godine POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDAPreuzimanje KONKURSNA…

Javne nabavke

Javna nabavka usluga štampanja fitosertifikata, fitosertifikata za reeksport i legitimacija za fitosanitarne inspektore

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU USLUGA ŠTAMPANJA FITOSERTIFIKATA, FITOSERTIFIKATA ZA REEKSPORT I LEGITIMACIJA ZA FITOSANITARNE INSPEKTORE, broj 404-02-5/2014-11, 29.08.2014.…

Javne nabavke

Opis poslova – Pravni, opšti i finansijski poslovi

Odsek za pravne, opšte i finansijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:  izradu nacrta zakona i drugih propisa i…

Javne nabavke

Javna nabavka materijala za uzorkovanje 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU MATERIJALA ZA UZORKOVANJE, broj 404-02-147/1/2014-11, 27.08.2014. godine POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDAPreuzimanje KONKURSNA DOKUMENTACIJAPreuzimanje obaveštenje…

Nekategorisano

MERE ZA SMANJENJE BROJNOSTI GLODARA

Brojnost poljskih glodara se na poljoprivrednim površinama Banata, Srema i Bačke, usled povoljnih vremenskih uslova (blage jeseni i zime bez…

Javne nabavke

Javna nabavka test traka za ispitivanje genetski modifikovanih organizama

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU TEST TRAKA ZA ISPITIVANJE GENETSKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA, broj 404-02-139/1/2014-11, 18.08.2014. godine POZIV ZA PODNOŠENJE…