Јавне набавке

Jавна набавка услуга штампања фитосертификата, фитосертификата за реекспорт и пратеће спецификације

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ УСЛУГА ШТАМПАЊА ФИТОСЕРТИФИКАТА И ФИТОСЕРТИФИКАТА ЗА РЕЕКСПОРТ И ПРАТЕЋЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, број 404-02-387/2015-11, 05.11.2015. године…

Јавне набавке

Jавна набавка услуга месечног одржавања апликативног и data-base система за контролу у оквиру Одељења граничне фитосанитарне инспекције

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ УСЛУГА МЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА АПЛИКАТИВНОГ И DATA-BASE СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА ГРАНИЧНЕ ФИТОСАНИТАРНЕ…

Јавне набавке

Jавна набавка ауто гума као и пратећих услуга вулканизирања, крпљења и балансирања ауто гума

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ АУТО ГУМА И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА број 404-02-386/1/2015-11, 04.11.2015. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕПреузимање КОНКУРСНА…

Некатегорисано

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Управа за заштиту биља је закључила уговоре за вршење услуга одржавања рачунарске опреме, рачунара, штампача и комуникационе опреме са уградњом…

Јавне набавке

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова за град Београд

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ГРАД БЕОГРАД, број 404-02-421/2015-11, 20.10.2015. године ПОЗИВ ЗА…

Јавне набавке

Jавна набавка ауто гума као и пратећих услуга вулканизирања, крпљења и балансирања ауто гума

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАКУ АУТО ГУМА И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА, број 404-02-386/2015-11, 19.10.2015. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕПреузимање КОНКУРСНА…

Некатегорисано

САОПШТЕЊЕ О ПРЕВЕНТИВНИМ МЕРАМА ЗА СМАЊЕЊЕ КОНТАМИНАЦИЈЕ ЗРНА КУКУРУЗА МИКОТОКСИНИМА

Министарство пољопривреде и заштите животне средине РС формирало је Комисију за оцену стања усева кукуруза и праћење садржаја микотоксина у…

Некатегорисано

УПОЗОРЕЊЕ О ПОЈАВИ ВРСТЕ ШИМШИРОВОГ ПЛАМЕНЦА (Cydalima perspectalis)

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за заштиту биља упућује апел свим надлежним службама које управљају јавним зеленим…

Јавне набавке

Jавна набавка материјала за узорковање

ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА УЗОРКОВАЊЕ, број 404-02-269/2015-11, 01.07.2015. године ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПреузимање КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАПреузимање Pitanja i odgovori 1Преузимање Обавештење…

Некатегорисано

ХИГИЈЕНА У ПРИМАРНОЈ ПРОИЗВОДЊИ СИТНОГ ВОЋА

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за заштиту биља упућује апел произвођачима ситног воћа у спровођењу превентивних мера…