Javne nabavke

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU USLUGA MESEČNOG ODRŽAVANJA APLIKATIVNOG I DATA-BASE SISTEMA ZA KONTROLU U OKVIRU ODELJENJA GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Javna nabavka usluga mesečnog održavanja aplikativnog i data-base sistema za kontrolu u okviru Odeljenja granične fitosanitarne inspekcije, broj  404-02-421/2016-11, 07.12.2016.…

Javne nabavke

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKU AUTO GUMA I PRATEĆIH USLUGA

Javna nabavka auto guma kao i pratećih usluga vulkaniziranja, krpljenja i balansiranja auto guma, broj 404-02-390/2016-11, 24.11.2016. godine Poziv za podnošenje…

Javne nabavke

JAVNA NABAVKA ODRŽAVANJA I POPRAVKE OBJEKATA GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Javna nabavka održavanja i popravke objekata granične fitosanitarne inspekcije broj 404-02-376/1/2016-11, 27.10.2016. godine Poziv za podnošenje ponudaPreuzimanje KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzimanje…

Javne nabavke

NABAVKA NAMEŠTAJA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci kancelarijskog nameštaja –za Partiju 1 - Pločasti nameštaj sa isporukom u…

Javne nabavke

JAVNA NABAVKA ODRŽAVANJA I POPRAVKE OBJEKATA GRANIČNE FITOSANITARNE INSPEKCIJE

Javna nabavka održavanja i popravke objekata granične fitosanitarne inspekcije broj 404-02-376/2016-11, 12.10.2016. godine Poziv za podnošenje ponudaPreuzimanje KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzimanje…

Javne nabavke

NABAVKA NAMEŠTAJA

Uprava za zaštitu bilja je zaključila ugovor o nabavci kancelarijskog nameštaja za Partiju 3 - Radne stolice i fotelje sa…

Nekategorisano

Kontrolne liste fitosanitarne inspekcije

U skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (’’Sl. Glasnik RS’’ br. 36/15) sačinjene su kontrolne liste Fitosanitarne inspekcije…

Konkursi

KONKURS ZA RTA ASISTENTA I RTA PREVODIOCA TVINING PROJEKTA

Tvining projekat ‘’SR13/IB/AG/02 Further Capacity Building in the area of Plant Protection Products and Pesticides Residues in the Republic of…

Nekategorisano

IZMENA I DOPUNA OBRASCA 1

Obaveštenje za sve izvoznike bilja i biljnih proizvoda za područje Ruske Federacije - u  rubrici „Dopunska izjava“  potrebno je navesti…

Nekategorisano

OBAVEŠTENJE O PRISUSTVU I MERAMA KONTROLE PROTIV VOĆNE MUŠICE DROSOPHILA SUZUKII (MATSUMURA, 1931)

Prema podacima Prognozno-izveštajne službe (PIS) u zasadima kupina, malina, breskvi i vinove loze od početka sepembra registruje se prisustvo i…