Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа
Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Упутство и образац захтева за издавање сагласности за увоз пољопривредно прехрамбрених производа

Ради прибављања дозволе, потребно је поднети Захтев за издавање дозволе за увоз наведених производа. Захтев се подноси по сваком тарифном броју понаособ, као и посебно за сваког произвођача и земљу порекла, тромесечном нивоу.

Конкурс за избор службених лабораторија
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Конкурс за избор службених лабораторија

Конкурс за избор службених лабораторија за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за заштиту биља.

Ажурирани регистри
Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Ажурирани регистри

У одељку сајта Управе за заштиту биља Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност – Регистри можете видети ажуриране…

Ажурирани регистри
Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Ажурирани регистри

У одељку сајта Управе за заштиту биља Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност – Регистри можете видети ажуриране регистре:

Упутство за додељивање права оплемењивача
Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност

Упутство за додељивање права оплемењивача

Упутство за додељивање права оплемењивача промењено је 06. јула 2023. године.

Листа одобрених супстанци
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Листа одобрених супстанци

Листу одобрених супстанци (Објављено у „Службеном гласнику РС”, 24/23 од 29. марта 2023. године)

Ажуриране листе средстава за заштиту и исхрану биља
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Ажуриране листе средстава за заштиту и исхрану биља

У одељку Одсек за средства за заштиту и исхрану биља - Листе можете видети ажуриране листе од 26. децембра 2022. године:

Адресар граничне фитосанитарне инспекције
Одељење граничне фитосанитарне инспекције

Адресар граничне фитосанитарне инспекције

Aжуриран адресар граничне фитосанитарне инспекције - радно време граничних прелаза

Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља
Одсек за средства за заштиту и исхрану биља

Конкурс за обављање лабораторијских и са њима повезаних стручних послова у области средстава за исхрану биља

На основу чл. 14. а у вези чл. 12.-13. Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Службени гласник…

Адресар фитосанитарне инспекције
Одељење фитосанитарне инспекције

Адресар фитосанитарне инспекције

Одсек Београд [wptb id=3241] Одсек Нови Сад [wptb id=3247] Одсек Ваљево [wptb id=3250] Одсек Крагујевац [wptb id=3252] Одсек Ниш [wptb…