Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja obavlja poslove koji se odnose na:

 • registraciju i izdavanje dozvola za stavljanje u promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja;
 • ograničenje i zabranu stavljanja u promet sredstava za zaštitu i ishranu bilja;
 • praćenje rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja;
 • praćenje proizvodnje, prometa i primene sredstava za zaštitu i ishranu bilja, praćenje pružanja usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja i kontrolnog testiranja uređaja za primenu sredstva za zaštitu bilja;
 • vođenje registara distributera i uvoznika sredstava za zaštitu i ishranu bilja i pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja;
 • praćenje ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i kontrolnog testiranja uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i pripremanje izveštaja;
 • izrađuje izveštaje prema međunarodnim standardima;
 • uspostavljanje i vođenje informacionog sistema u oblasti sredstava za zaštitu i ishranu bilja;
 • prikupljanje i sređivanje statističkih podataka neophodnih za rad u oblasti sredstava za zaštitu i ishranu bilja;
 • pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona i predloga podzakonskih akata i njihovo usaglašavanje sa standardima i preporukama međunarodnih organizacija u oblasti sredstava za zaštitu i ishranu bilja;
 • pripremu elemenata potrebnih za izradu finansijskog plana Uprave koji se odnose na subvencije vezane za sredstva za zaštitu i ishranu bilja;
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Istaknute vesti

Konkurs za izbor službenih laboratorija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje Konkurs za izbor službenih laboratorija za obavljanje laboratorijskih i…

Lista odobrenih supstanci

Listu odobrenih supstanci (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, 24/23 od 29. marta 2023. godine) možete…

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja

U odeljku Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja - Liste možete videti ažurirane…

Konkurs za obavljanje laboratorijskih i sa njima povezanih stručnih poslova u oblasti sredstava za ishranu bilja

Na osnovu čl. 14. a u vezi čl. 12.-13. Zakona o sredstvima za ishranu bilja…