Правилници Пружаоци услуга Штампа

 

Правилник о начину уписа у регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља, садржају и обрасцу захтева, садржини, као и начину вођења тог регистра ("Службени гласник РС", број 46/2010)

 

Правилник о условима у погледу објеката, опреме и стручно оспособљеног кадра које мора да испуњава правно лице и предузетник који се уписује у регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља, у зависности од врсте услуге у области заштите здравља биља ("Службени гласник РС", број 46/2010)