ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА БИЉА ЗА 2021. ГОДИНУ Print
There are no translations available.

Програм мера заштите здравља биља за 2021. годину

Конкретне мере заштите здравља биља, рокови, начин спровођења мера, субјекти који ће их спроводити, извори и начин обезбеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мера утврђени су програмом из члана 1. овог Правилника.