Konkursi

Izmena konkursa za procenu sredstava za zaštitu bilja

  Poštovani,Obaveštavamo vas o izmenama  konkursa za procenu sredstava za zaštitu bilja, aktivnih supstanci i osnovnih supstanci u postupku registracije…

Publikacije

INFORMATIVNA BROŠURA O UPISU U FITOREGISTAR I BILJNOM PASOŠU

  Uspostavljanje FITO-Registra i sistema izdavanja biljnog pasoša jedna je od mera koja se uvodi u cilju poboljšanja fitosanitarnog nadzora…

Nekategorisano

XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA SA IX KONGRESOM O KOROVIMA

  Društvo za zaštitu bilja Srbije i Herbološko društvo Srbije organizuju XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA SA IX KONGRESOM O…

Nekategorisano

GODIŠNJI SASTANAK MEDITERANSKE GRUPE ZA ISTRAŽIVANJE PESTICIDA ZA 2012 . GODINU I MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O BEZBEDNOSTI HRANE I ZDRAVLJA: PUT KA ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDI

  U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije i Mediteranske grupe za istraživanje pesticida (MGPR), 11. i 12. oktobra 2012.…

Nekategorisano

Uputstvo o službenom uzorkovanju hrane i hrane za životinje biljnog i mešovitog porekla pri uvozu

  Na osnovu Zakona o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br. 41/2009) ovim uputstvom se propisuje postupanje inspektora Odeljenja fitosanitarne…

Nekategorisano

Pravilnik dokumentacija i metode ispitivanja aktivnih supstanci

  PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I METODAMA ZA ISPITIVANJE…

Nekategorisano

Pravilnik dokumentacija i metode ispitivanja SZB

  PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I METODAMA ZA ISPITIVANJE SREDSTAVA…

Nekategorisano

Lista registrovanih sredstava za zaštitu bilja

Liste registrovanih sredstava za zaštitu bilja Lista registrovanih sredstavaPreuzimanje Lista registrovanih sredstava koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji Preuzimanje

Nekategorisano

Lista odobrenih supstanci

  LISTA ODOBRENIH AKTIVNIH SUPSTANCI, ODNOSNO OSNOVNIH SUPSTANCI Lista odobrenih supstanciPreuzimanje

Nekategorisano

Pravilnik o pružanju usluga – odredbe koje važe

  Odredbe Pravilnika o pružanju usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja Objavljen u "Sl. listu SRJ", br. 42/99 Pravilnik…